Boulevard Marechal Foch går upp från strandpromenaden och vår port, nr 54, är den andra från stranden räknat på vänster sida.

 

Parken nedanför vår gata har vattendamm, boulebana och några lekredskap.

Stranden ligger bara några hundra meter från vår port. Där finns både en  lång allmän plage och en fin betalplage. Där kan man också äta lunch.

Den allmänna plagen syns på bilden ovan och på bilden nedan ser man den allmänna plagen och betalplagen i bakgrunden.

 

Betalplagen på närmare håll.